Rp-YhtiötTop

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näiden www-sivujen sisältö on ainoastaan informatiivinen eikä sitä tule pitää tarjouksena tai juridisena taikka muunlaisenakaan ohjeena. RP-Yhtiöt ei vastaa näillä sivuilla olevan tiedon oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta. Sivuilla oleva informaatio on yleisluontoista, eikä RP-Yhtiöt takaa eikä vastaa tietojen soveltuvuudesta yksittäistapaukseen. RP-Yhtiöt ei takaa, että nämä www-sivut sisältöineen toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. RP-Yhtiöt ei vastaa välittömästä tai välillisestä vahingosta, jonka väitetään aiheutuneen näillä sivuilla olevan informaation käyttämisestä. Kolmannen tuottamat tai julkaisemat www-sivut, joihin on linkki RP-Yhtiöiden sivuilta, eivät ole RP-Yhtiön hallinnassa eikä RP-Yhtiöt vastaa tällaisten sivujen sisällöstä taikka vahingosta, joka mahdollisesti on aiheutunut tällaisilla sivuilla olevan informaation käyttämisestä.

 
Kummeli Group Oy